Recitační soutěž

V uplynulém týdnu se ve 2.A a 2.B velmi často recitovaly básničky s podzimními motivy. Připravovali jsme se totiž na soutěž, do které mohli být vybráni z každé třídy jen ti nejlepší. A nejlepší chtěl být skoro každý! Když se pak přednášelo před oběma kolektivy už „doopravdy“, ukázalo se, že to není tak snadné jako ve vlastní třídě. Přednášející díky trémě zapomínali na správný postoj, výslovnost, melodii věty… Mimo soutěž nakonec vystoupili se svojí básničkou i další dobrovolníci z obou tříd. A jak to dopadlo? I když diplom získali jen někteří, zvítězili všichni! A právem je čekala sladká odměna.