1

Setkání s rodiči prvňáčků- 1. A

Třída 1. A oslavila 29. 9. svůj první úspěšně zvládnutý měsíc ve škole posezením s rodiči. Děti si pro rodiče připravily krátké pásmo písniček a říkanek, které se již stihly od začátku školního roku naučit. Potom si spolu s rodiči vyrobily krásné papírové draky.

Akce byla hrazena z Národního plánu obnovy z projektu Podpora ZŠ Sokolov, Křižíkova (evidenční číslo projektu 0081/PODSKOL/2022).

Co myslíte, povedli se nám?