1

Školení zaměstnanců Zdravotník zotavovacích akcí

V minulém týdnu naši pedagogičtí pracovníci absolvovali školení Zdravotník zotavovacích akcí z důvodu přípravy na celoškolní akci – školy v přírodě. Všichni účastníci museli ke zkoušce napsat seminární práci, splnit test a zvládnout praktickou zkoušku.