Tělesná výchova jinak

Tělesnou výchovu si každý představí jako soubor rychlých pohybů: atletiky, gymnastiky, míčových her a posilování. To všechno se v něm skutečně učí, ale občas je třeba i jiného druhu pohybu, který osvěží nejen tělo, ale i duši. Dívky většinou rády tančí, právě proto se dvě hodiny tělesné výchovy věnovaly zdravému orientálnímu tanci. Naučily se základním pohybům celého těla, objevily i drobné svaly, o nichž dosud neměly ponětí a uvolnily je i protáhly. Ve druhé hodině se navíc seznámily s pomůckou: šifonovým závojem. Jednoduchý a elegantní pohyb nebyl pouze uvolňovacím cvičením, ale také posilováním. Práce se závojem, který většinou drží tanečnice tři i více minut v kuse nad hlavou, za sebou či s ním jinak pracuje, je totiž pro svaly paží intenzivním posilováním. Při takto netradičním bloku hodin byly dívky z tance nadšené a žádná se na těchto hodinách nehlásila s výmluvným: „Já dnes necvičím, nebo já jsem si zapomněla úbor.“ O další hodinu netradičních sportů projevily zájem všechny a chtěly by poznat i jiné další zdravé formy sportu vhodné pro dívky.