TVŮRČÍ SETKÁNÍ RODIČŮ S NÁMOŘNÍKY Z 1.B

ČTVRTEK 29.9.2022

Školní akce zaměřená na posílení spolupráce s rodiči

     Ve čtvrtek 29.9.2022 odpoledne jsme se sešli v naší třídě k neformálnímu tvoření rodičů s dětmi. Jako správní námořníci si všichni mohli vyrobit loď z papíru a aby bylo co chytat, také nějakou tu rybu. Rodiče, ani děti netušili, co je čeká, ale podle předem připravených pomůcek se dalo předpokládat, jaký výrobek společně vytvoří. Rodiče se hned pustili s vervou do práce a děti jim se zápalem pomáhaly. S paní asistentkou jsme se postaraly o občerstvení (zákusky, čaj, káva, minerálka). Dokonce nás svou návštěvou a milým slovem povzbudil i pan ředitel.

      Na začátku jsem ještě požádala rodiče, aby napsali přání svému dítěti a pak lístek vhodili do krabičky. Tu otevřeme v 5. třídě, až děti budou opouštět 1. stupeň, tak se dozvědí, co jim tenkrát jejich nejbližší přáli. Námořníčci si přečíst vzkaz ještě nedokážou, myslím, že to bude potom dojemné překvapení. Vše jsme zdokumentovali a výsledek snažení nám nyní zdobí chodbu.

     Akce se velmi vydařila. Doufám, že dnešek byl pro rodiče i děti příjemným a neobvyklým zážitkem a i  v budoucnu se takto neformálně zase rádi setkáme.

Akce byla hrazena z Národního plánu obnovy z projektu Podpora ZŠ Sokolov, Křižíkova (evidenční číslo projektu 0081/PODSKOL/2022).