1

Vánoce ve 2.A

Na Vánoce se všichni těšíme už dlouho. Často jsme si o vánočních zvycích povídali. Postupně jsme svými výtvarnými pracemi ozdobili celou třídu. Přejeme všem krásné vánoční svátky, bohatého Ježíška a v novém roce 2021 hodně zdraví a štěstí. Do lavic se vrátíme 4. ledna.