Virtuální exkurze v jaderné elektrárně Temelín

Dne 25. ledna 2023 se žáci 9. ročníku naší školy zúčastnili on-line přenosu z jaderné elektrárny Temelín. Seznámili s fungováním jaderné elektrárny a nahlédli do jejího provozu, dozvěděli se o přednostech jaderné energetiky vůči jiným elektrárnám a o způsobu zajištění její bezpečnosti.