1

Nabídka zájmových odpoledních útvarů

Také letos se mohou na naší škole děti přihlásit do několika zájmových útvarů, které probíhají pod záštitou DDM Sokolov či jsou financovány z fondů EU a které vedou vyučující z naší školy. Zájmové útvary pod DDM nabízí přímo Dům dětí a mládeže v Sokolově, naše škola pak poskytuje prostory. Zájmové útvary financované z fondů EU jsou dětem poskytovány zdarma. Bližší informace poskytne vedoucí útvaru.