Zápis do 1. ročníku školního roku 2022/23

image_print

Zápis do 1. ročníku na Základní škole Sokolov, Křižíkova 1916 („Osmička“)

se koná ve dnech

středa 6. dubna 2022 od 15:00 do 18:00 hodin
čtvrtek 7. dubna 2022 od 15:00 do 17:00 hodin
v budově školní družiny.

Náhradní termín (pro nemocné) po telefonické domluvě (tel. 352605765 – Mgr. Ježková)

Pokud jste si vybrali naši školu, jste srdečně vítáni a očekáváme Vás a Vaše dítě u zápisu ve výše uvedených dnech. Zápis se skládá z úřední části (podání žádosti a případné doložení dalších dokladů) a z motivační části (rozhovor dítěte s učitelkou školy).

K zápisu se dostaví děti, které se narodily v období od 1. září 2015 do 31. srpna 2016 a dále děti, které obdržely v roce 2021 odklad a dodatečný odklad školní docházky (odklad mohl být udělen i na jiné škole).

Rodič může k povinné školní docházce zapsat  i dítě narozené od 1. září 2016 do 30. června 2017 – na tuto skutečnost upozorněte při registraci  u zápisu a informujte se tam o podmínkách přijetí mladších dětí.

K zápisu s sebou vezměte rodný list dítěte a vyplněné tiskopisy „Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání“ a „Dotazník pro rodiče (pokud jste je už předem neposlali e-mailem). Pro hladký průběh úřední části zápisu si tyto tiskopisy stáhněte na www.zs8so.cz. Vyplněné tiskopisy můžete také zaslat předem e-mailem (jezkova@zs8so.cz) nebo datovou schránkou (s4vswid), nejpozději však do 5.4.2022. Pokud nemáte možnost dálkového přístupu, vyplníte dokumenty u zápisu.

Od 1.4.2022 je možné zaregistrovat dítě k zápisu elektronickou formou. Formulář žádosti je možné vyplnit na: https://aplikace.zapisyonline.cz/SOL/PublicWeb/zs8so/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=16053

Kapacita 1. ročníku pro školní rok 2022/2023: tři třídy

Kritéria pro přijímání dětí:
– přednostně děti bydlící v obvodu školy, které k 31.8.2022 dosáhnou 6ti let věku
– další děti až do naplnění kapacity v pořadí:
            – děti, které obdržely v loňském roce na naší škole odklad školní docházky,
            – děti, které mají v naší škole sourozence,
            – další zájemci (v případě převisu těchto dalších zájemců rozhodneme losem)
.

Sledujte internetové stránky školy www.zs8so.cz.

V Sokolově  18.03.2022                         Mgr. Vladimír Vlček, ředitel školy


Přílohy:

Zadost-o-prijeti-2022

Dotaznik-pro-rodice-2022

Diskuze je uzavřena.
Školní rok
Kontakty školy
  • Základní škola Sokolov, Křižíkova 1916, 356 01 Sokolov
  • +420 352 626 955
  • info@zs8so.cz

Copyright © 2022 DriveSpace. All Rights Reserved & Design DriveSpace.