1

Zobrazení pololetního hodnocení žáka

Do internetového prohlížeče si zadejte webovou adresu školy, klikněte na ikonu Bakaláři a vyplňte své přihlašovací údaje. V nabídce Klasifikace vyberte položku Pololetní klasifikace. Zobrazí se vám hodnocení za příslušné pololetí.

Při zvolení Klasifikace – Výchovná opatření z hlavní nabídky můžete zkontrolovat, zda žák nedostal pochvalu či v horším případě důtku.

Pokud používáte mobilní aplikaci, spusťte na svém mobilním zařízení aplikaci Bakaláři, přihlaste se na účet v systému Bakaláři a v hlavní nabídce zvolte položku Pololetí.

Na obrazovce se vám objeví známky z jednotlivých předmětů, souhrnný přehled za jednotlivá pololetí a výchovná opatření. Přepínat mezi těmito údaji můžete kliknutím na příslušný nápis v horní části obrazovky.

Výpis z vysvědčení dostanou žáci 3. – 9. ročníku nejpozději třetí vyučovací den, kdy bude možná osobní přítomnost žáků na vzdělávání.