Změna školního řádu

Seznamte se prosím s novým zněním školního řádu s platností od 16. 2. 2023 – kapitola G (podmínky omlouvání).
https://www.zs8so.cz/dokumenty/skolni-rad/