Nabídka zájmových útvarů ve školním roce 2022/2023

Na naší škole se letos mohou děti přihlásit do několika zájmových útvarů, které probíhají pod záštitou DDM Sokolov či jsou financovány z fondů EU a které vedou vyučující z naší školy. Zájmové útvary pod DDM nabízí přímo Dům dětí a mládeže v Sokolově, naše škola pak poskytuje prostory. Zájmové útvary financované z fondů EU jsou dětem poskytovány zdarma. Bližší informace poskytne vedoucí útvaru.

Příměstský tábor 4. 7. – 8. 7. 2022

Pětidenní akce pro děti z 1. stupně naší školy připravila a organizuje paní učitelka Rajhelová.

V týdnu 4. 7. – 8. 7. 2022 se společně vydáme na dobrodružné výpravy. Mezi plánovanými akcemi bude návštěva zoologické zahrady, zjištění zdatnosti a odvahy v lanovém centru, herní odpoledne v zábavném prostředí Fantazie, turistický výlet do nedalekých zákoutí a spoustu dalších aktivit, které budou přizpůsobené momentálním podmínkám.

Pitný režim a obědy budou denně zajištěny, děti si donesou každé ráno jen svačinu (dopolední i odpolední) a láhev na pití. Bližší informace ke všem akcím budou rodičům přihlášených dětí včas sděleny.

Cena: 1800 Kč(Cena zahrnuje obědy, pitný režim, poplatky za vstupné a jízdné, nákup odměn, bavlněných trik na výrobu táborových batikovaných triček).

Čas konání: 8:00 – 16:00 hodin.


Copyright © 2023 DriveSpace. All Rights Reserved & Design DriveSpace.