Nabídka zájmových útvarů ve školním roce 2022/2023

Na naší škole se letos mohou děti přihlásit do několika zájmových útvarů, které probíhají pod záštitou DDM Sokolov či jsou financovány z fondů EU a které vedou vyučující z naší školy. Zájmové útvary pod DDM nabízí přímo Dům dětí a mládeže v Sokolově, naše škola pak poskytuje prostory. Zájmové útvary financované z fondů EU jsou dětem poskytovány zdarma. Bližší informace poskytne vedoucí útvaru.


Copyright © 2024 DriveSpace. All Rights Reserved & Design DriveSpace.