O naší škole

Právě jste navštívili internetové stránky Základní školy Sokolov, Křižíkova 1916 (dřívější označení 8.ZŠ), a pokud jste tak učinili, jistě hledáte tu nejlepší školu pro svého syna či dceru a nebo již Vaše dítě naši školu navštěvuje a Vy se chcete ujistit, že je to škola kvalitní, která připraví své žáky pro studium na střední škole. Dovolte nám tedy, abychom Vám naši školu představili.

Škola zahájila svou činnost 1. září 1981. Počet žáků se během let měnil, v současné době ji navštěvuje bezmála pět set žáků. Budova školy se skládá ze čtyř pavilonů, ve kterých naleznete devatenáct kmenových tříd a celou řadu odborných učeben (dvě učebny anglického jazyka, učebnu německého jazyka, chemie, přírodopisu a jiné). Všechny třídy jsou vybaveny počítačem s interaktivní tabulí nebo dataprojektorem. Nemůžeme opomenout ani dvě počítačové učebny, jejichž využití je maximální. Žáci mají k dispozici i dvě tělocvičny a školní hřiště s altánem, které je otevřeno i v odpoledních hodinách široké veřejnosti. Škola disponuje svou vlastní kuchyní a školní jídelnou, je zapojena do projektů Ovoce a zelenina do škol a Mléko do škol.

Jsme základní škola s podporou polytechnické výuky v rámci sítě šesti škol v Karlovarském kraji. Na škole funguje několik polytechnických kroužků, díky podpoře Krajské hospodářské komory se pravidelně účastníme 1. ligy robotiky (First Lego League).

Od roku 2016 sídlí na naší škole regionální centrum celorepublikové organizace Elixír do škol, z.ú. Cílem centra je měsíční setkávání učitelů fyziky z celého kraje, kteří chtějí, aby byla jejich výuka zajímavá, žáky bavila, a co nejvíc se toho naučili. Během každého setkání se účastníci věnují jednomu tématu – metodice výuky, učitelským pokusům a žákovským pokusům. Téměř na každém setkání si učitelé vyrobí nějakou učební pomůcku nebo fyzikální zajímavost, kterou pak využijí ve výuce nebo na fyzikálním kroužku. Učitelé si zde také mohou zapůjčit některé dražší učební pomůcky, které školy nevlastní (různá čidla od firmy Vernier, měřící přístroje, termokameru, detektor záření MX-10) nebo publikace z oblasti pedagogiky a fyziky. Centrum vlastní dvě 3D tiskárny, které jsou k dispozici místní škole pro výuku a realizaci 3D tisku.

Velkou chloubou základní školy v Křižíkově ulici je její knihovna, v níž je téměř sedm tisíc svazků odborné i zábavné literatury, dataprojektor a počítač s připojením na internet. Tato učebna je využívána v dopoledních hodinách v rámci výuky českého jazyka a literatury, v odpoledních hodinách pro zájmovou činnost žáků.

Ve školním roce 2017/18 byla vybudována relaxační místnost. Původním záměrem byla možnost relaxačního a kompenzačního cvičení pro žáky se speciálními potřebami, nyní je využívána i pro žáky neklidné, nesoustředěné, unavené. Na škole funguje školní poradenské pracoviště se školním psychologem a speciálním pedagogem.

 

V čem vynikáme

Naši žáci jsou velmi úspěšní v různých soutěžích. Za všechny jmenujme alespoň účast žáků v krajských kolech florbalu, basketbalu, volejbalu, minifotbalu, OVOV, přespolního běhu, olympiádě v českém jazyce, čtenářské soutěži Nekoktám, čtu. Nabízíme také širokou škálu odpoledních volnočasových aktivit.  Ve spolupráci s ISŠTE Sokolov jsou to Klub silných aneb buď online a Kroužek fyzické a psychické zdatnosti. Dále nabízíme Klub zábavné logiky a deskových her, Míčové hry, Pohybové hry, Orientální tance nebo Angličtinu hrou. V rámci Klubu silných se žáci zapojili do projektu Srdce s láskou darované. Tento projekt podporuje tradiční hodnoty, týmovou spolupráci a mezilidské vztahy. Zmínili jsme se o zájmové činnosti žáků a sem patří i možnost navštěvovat keramickou dílnu otevřenou přímo ve škole. Zde si mohou děti zhotovit jakýkoliv keramický výrobek. Zájem o tuto činnost je velký a funguje zde několik kroužků pro všechny věkové kategorie.

 

Učíme jazyky kvalifikovaně

Žákům se dostává velmi kvalitní jazykové výuky, své nabyté vědomosti si mohou ověřit v praktickém životě. Škola navázala partnerství se školou ve Schwandorfu a několikrát do roka probíhá setkání žáků obou škol střídavě v Sokolově
a ve Schwandorfu. Žáci soutěží ve sportu, seznamují se s okolím a historií Schwandorfu a snaží se komunikovat se svými německými vrstevníky. Posledním společným počinem byl tematický kalendář s názvem Kulinářské cestování. Žáci během společných pobytů vybrali, uvařili a zdokumentovali typická národní jídla. Vybrané fotografie byly použity k tvorbě kalendáře.

 

Na koho jsme pyšní

Naše škola disponuje kvalitním týmem pedagogů. Stěžovat si nemůže ani na nedostatek posil z řad čerstvých absolventů. V posledních letech se daří s každým školním rokem přijmout nového člena. Na naší škole působili i zkušení pedagogové – za všechny jmenujme bývalého ředitele pana Františka Šteinfelda, který byl i dlouholetým sbormistrem pěveckého sboru Zvonek, nebo paní učitelku Janu Krupkovou, jež je dosud krajským garantem olympiády z českého jazyka. Žáci se pod jejím vedením pravidelně zúčastňovali národního kola této olympiády. V roce 2016 byla oceněna pamětním listem hejtmana Karlovarského kraje k příležitosti Dne učitelů.

 

Co nás činí výjimečnými

Naše škola je mezi širokou veřejností známa svými kulturními projekty. Nejvýznamnějšími a pravidelnými akcemi jsou Vánoční akademie, Školní jarmarky a Poslední zvonění. V rámci Vánoční akademie probíhají tematická vystoupení žáků pro rodiče a přátele školy v kině Alfa. Školní jarmarky se odehrávají na našem hřišti a kromě kulturního vystoupení zde žáci nabízejí širokou škálu svých vlastnoručních výrobků. Část výtěžku putuje na různé charitativní projekty, ať už na nový invalidní vozík pro handicapovanou dívku nebo pro kočičí a psí útulky. Poslední zvonění žáků devátých ročníků je vždy jejich dojemným rozloučením se školou.

Velkou odezvu má mezi žáky projekt „Jsem laskavec“. V letošním školním roce jsme darovali nemalou finanční částku Záchytnému zařízení pro psy na ranči Vránov a přispěli na výcvik asistenčního psa pro postiženého chlapce.

Specifikem naší školy je zaměření na nadané žáky, spolupracujeme s Mensou ČR a nadací QIIDO na systému vyhledávání a rozvíjení nadaných žáků.

Fotografie školy

Panoramatické fotografie


Copyright © 2023 DriveSpace. All Rights Reserved & Design DriveSpace.