Školská rada

Dne 15. 11. 2017 byla zvolena nová školská rada ve složení:

1. Michaela Brettová – předsedkyně

2. Bc. Jan Picka

3. Mgr. Alena Červená

Zápis z jednání školské rady ZŠ Sokolov, Křižíkova 1916

Zápis z jednání školské rady Základní školy Sokolov, Křižíkova 1916

Přítomni všichni členové rady:

  • Jana Doležalová
  • Bc. Jan Picka
  • Mgr. Alena Červená

Pozvání:

  • ředitel školy Mgr. Vlček Vladimír

Program:

  1. schválení výroční zprávy o činnosti školy
  2. schválení školního řádu a pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
  3. školní vzdělávací program pro základní vzdělávání SPEKTRUM

Zápis:

  1. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2016/2017 byla schválena bez připomínek.
  2. Školní řád včetně pravidel pro hodnocení žáků Základní školy Sokolov, Křižíkova 1916 byl schválen bez připomínek.
  3. Ve školním roce pokračuje výuka podle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání SPEKTRUM.

 

V Sokolově dne 16.10.2017

Zapsala: Doležalová Jana


Copyright © 2024 DriveSpace. All Rights Reserved & Design DriveSpace.