Přípravná třída 2023/2024

image_print

Ve školním roce 2023/2024 bude na naší škole opět otevřena přípravná třída pro děti s odkladem povinné školní docházky.

Přípravné třídy jsou přednostně určeny pro děti s odkladem povinné školní docházky z důvodu:

 • grafomotorických obtíží
 • snížené koncentrace pozornosti a koordinace pohybu
 • vady řeči
 • jazykového znevýhodnění

Vzdělávací program přípravné třídy je zpracován podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, konkrétní vzdělávací obsah je upraven v ŠVP s ohledem na potřeby dětí a jejich optimální přípravu na vstup do školy.

Výchovný a vzdělávací obsah přípravných tříd

Pro dobrý vstup do školy je potřebné rozvíjet motorické a pohybové dovednosti, tedy jemnou a hrubou motoriku, dovednosti předcházející psaní a čtení, zrakovou a sluchovou orientaci. Další důležitou oblastí je řeč a jazyk, podpora vlastního tvořivého myšlení. Dítě by mělo znát a umět sdělit základní osobní informace, pojmenovat části těla, zapamatovat si skupiny slov, orientačně se seznámit s abecedou a číslicemi. Základní je rozvíjení společenského chování tak, aby dítě bez problémů zvládlo sebeobsluhu, tedy oblékání, jídlo, hygienu, umělo fungovat ve skupině a respektovalo pokyny pedagoga.

Výuku zajišťuje třídní učitelka ve spolupráci s dalšími odborníky (školní psycholog, speciální pedagog, asistent logopedické péče, výchovný poradce.)

Organizace přípravných tříd

 • Docházka do přípravné třídy je bezplatná a nezapočítává se do školní docházky.
 • Ve třídě je maximálně 15 dětí.
 • Na konci školního roku obdrží každé dítě písemné zhodnocení svých pokroků.
 • Denní program začíná v 8:00 hod. a končí v 11:40 hod.
 • Denní činnost probíhá v blocích, ve kterých se prolíná hra, relaxace, učení a různé nápravy.
 • Pravidelnou součástí je také pobyt mimo budovu, sportovní vyžití ve školním areálu a v tělocvičnách.
 • Žáci přípravných tříd se rovněž účastní vybraných akcí školy, návštěv divadel, kin, výletů.
 • Školní jídelna zajišťuje obědy.
Diskuze je uzavřena.
Školní rok
Nejnovější aktuality
Kontakty školy
 • Základní škola Sokolov, Křižíkova 1916, 356 01 Sokolov
 • +420 352 626 955
 • info@zs8so.cz
Open 7 days INFO
Our Young Pre classroom is for ages. This age group is working
BELL SCHEDULE

Copyright © 2024 DriveSpace. All Rights Reserved & Design DriveSpace.