Podpora žáků 3

image_print

Od 1. 2. 2021 se naše škola zapojila do projektu Šablony III pod názvem Podpora žáků 3 s registračním číslem CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0019087. Projekt Šablony III navazuje na dřívější projekty a je financován z Evropských strukturálních a investičních fondů (OP VVV) a státního rozpočtu ČR.

V rámci Šablon II škola realizuje následující aktivity:

  1. Školní psycholog – personální podpora ZŠ. Školní psycholog působí na škole po celou dobu projektu ve výši úvazku 0,5. Školní psycholog zkoumá klima ve třídách a chování žáků, vytváří diagnostiku při výukových a výchovných problémech žáků a poskytuje konzultace pro žáky, pedagogy a rodiče ve škole nebo mimo školu. Ve spolupráci s pedagogy pečuje o integrované žáky, provádí prevenci školního neúspěchu, u žáků upevňuje techniku a hygienu učení. Spolupracuje se zdravotnickými a jinými organizacemi mimo školní zařízení.
  2. Školní kariérový poradce působí na škole jako podpora žáků při hledání budoucího zaměření vzdělávání a profesní orientace, a to včetně žáků s potřebou podpůrných opatření a žáků ohrožených předčasným odchodem ze vzdělávání, připravuje a realizuje s žáky měsíčně dvě individuální setkání, která povedou k objevování jejich zájmů, preferencí, předpokladů a vhodných směrů vzdělávání. Dále doporučuje vhodné informační zdroje v návaznosti na žákovu situaci a poradenské potřeby, identifikuje nadání a potenciál každého žáka, tvoří školní systém identifikace a podpory nadání a komunikace a sdílení informací s ostatními školami a partnery v daném tématu, komunikuje s rodiči, včetně skupinového poradenství pro žáky a rodiče, podporuje žáky s potřebou podpůrných opatření/se speciálními vzdělávacími potřebami a žáky ohrožených předčasným ukončením studia při výběru povolání, spolupracuje s krajskými institucemi, úřady práce, organizacemi a firmami, poradenskými pedagogickými pracovišti, realizuje exkurze.
  3. Projektový den ve výuce je aktivita, na které se podílí pedagogický pracovník školy a odborník z praxe, kteří společně naplánují a zrealizují projektový den ve škole pro skupinu účastníků. Cílem aktivit je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektového vzdělávání, který vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí účastníků.
  4. Využití ICT ve vzdělávání v ZŠ probíhá průběžně během školního roku. Aktivita cílí na větší individualizaci výuky a na rozvoj digitálních kompetencí a kreativity žáků a jejich aktivní zapojení do procesu výuky.
Diskuze je uzavřena.
Školní rok
Nejnovější aktuality
Kontakty školy
  • Základní škola Sokolov, Křižíkova 1916, 356 01 Sokolov
  • +420 352 626 955
  • info@zs8so.cz
Open 7 days INFO
Our Young Pre classroom is for ages. This age group is working
BELL SCHEDULE

Copyright © 2024 DriveSpace. All Rights Reserved & Design DriveSpace.