Metodika hodnocení v době distanční výuky

image_print
 • Způsoby distanční výuky: 
  • on-line
   • synchronní (živý přenos přes MS Teams)
   • asynchronní (zadávání práce přes MS Teams, žáci odevzdávají průběžně)
  • off-line (tištěné materiály přes dohledovou službu)
 • Synchronní výuka je povinná
 • Zápis absence žáků do Bakalářů je při synchronní výuce povinný
 • Pro synchronní výuku se využívá čas vymezený rozvrhem pro daný předmět
 • Pro synchronní výuku se doporučuje 1 vyučovací hodina denně v 1. – 3. ročníku a 3×30 minut denně ve 4. – 5. ročníku, na 2. stupni 3 vyučovací hodiny denně.
 • Pro omlouvání absence se škola řídí pravidly, která jsou uvedené ve Školním řádu (povinnost omlouvání do 3 kalendářních dnů)

HODNOCENÍ

 • Způsoby hodnocení: klasifikací s podpůrným formativním hodnocením (zpětná vazba).
 • Do hodnocení se zahrnuje množství odevzdané práce, kvalita a dodržování termínu.
 • Hodnotícím obdobím bude jeden měsíc.
 • Pokud žák neodevzdá práci, je klasifikován jako N (nehodnocen).
 • Pokud je žák přihlášen na synchronní výuku, ale několikrát nereaguje na výzvu učitele, je možné ho klasifikovat jako N (nehodnocen).
 • K poslednímu dni každého měsíce bude v týmu Učitelé v Souborech tabulka. Do tabulky vyučující zapíší ty žáky, u kterých podíl z celkového počtu známek tvoří 50% a více N (nehodnoceno).
 • Následně ZŘŠ vypíše termíny pro individuální přezkoušení ve škole a seznámí s nimi TU.
 • TU telefonicky oznámí zákonnému zástupci,  z jakého předmětu bude žák zkoušen a kdy.
 • Individuální přezkoušení proběhne do 15. následujícího měsíce v čase od 12:00 – 13:30 hodin.
 • Pokud se žák do školy nedostaví, TU písemně vyzve zákonného zástupce k projednání vzniklé situace, škola nabídne individuální podporu.
 • Pokud nedojde ke zlepšení situace, TU kontaktuje OSPOD.

INDIVIDUÁLNÍ KONZULTACE

 • Průběžně jsou možné individuální konzultace 1 : 1 (v kompetenci vyučujícího)
  • s asistentem pedagoga (v tomto případě vždy nahlásit ZŘŠ)
  • s učitelem
  • se školní psycholožkou

Diskuze je uzavřena.
Školní rok
Kontakty školy
 • Základní škola Sokolov, Křižíkova 1916, 356 01 Sokolov
 • +420 352 626 955
 • info@zs8so.cz
Open 7 days INFO
Our Young Pre classroom is for ages. This age group is working
BELL SCHEDULE

Copyright © 2024 DriveSpace. All Rights Reserved & Design DriveSpace.