Podpora žáků 4

image_print

Od 1. 3. 2023 se naše škola zapojila do projektu z operačního programu Jan Ámos Komenský (OP JAK) pod názvem Podpora žáků 4 s registračním číslem CZ.02.02.XX/00/22_002/0006191. Projekt navazuje na dřívější projekty financované z Evropských strukturálních a investičních fondů (OP VVV) a státního rozpočtu ČR.

Cílem OP JAK je podpora rozvoje otevřené a vzdělané společnosti založené na znalostech a dovednostech, rovných příležitostech a rozvíjející potenciál každého jednotlivce.

Doba trvání projektu: 28 měsíců (od 1. 3. 2023 do 30. 6. 2025)

Rozpočet projektu: 2 587 964,-

V rámci projektu škola realizuje následující aktivity:

  1. Školní psycholog – personální podpora ZŠ. Školní psycholog působí na škole po celou dobu projektu ve výši úvazku 0,8. Školní psycholog zkoumá klima ve třídách a chování žáků, vytváří diagnostiku při výukových a výchovných problémech žáků a poskytuje konzultace pro žáky, pedagogy a rodiče ve škole nebo mimo školu. Ve spolupráci s pedagogy pečuje o integrované žáky, provádí prevenci školního neúspěchu, u žáků upevňuje techniku a hygienu učení. Spolupracuje se zdravotnickými a jinými organizacemi mimo školní zařízení.
  2. Školní asistent – Cílem této aktivity je poskytnout personální podporu – školního asistenta základním školám. Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména žákům ohroženým školním neúspěchem.
  3. Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání – Cílem aktivity je podpořit profesní růst pracovníků ve vzdělávání ZŠ (včetně ostatních pracovníků ve vzdělávání) pomocí dlouhodobého vzdělávání a průběžného sebevzdělávání.
  4. Inovativní vzdělávání žáků – Cílem aktivity je osobnostní a sociální rozvoj žáků ZŠ a jejich podpora v rozvoji znalostí a dovedností s využitím inovativních forem výuky a vzdělávání prostřednictvím netradičních vzdělávacích metod a strategií, které vedou žáka k rozvoji kreativity, talentu a samostatnosti. Aktivita dále cílí na snižování předčasných odchodů ze vzdělávání.

Diskuze je uzavřena.
Školní rok
Nejnovější aktuality
Kontakty školy
  • Základní škola Sokolov, Křižíkova 1916, 356 01 Sokolov
  • +420 352 626 955
  • info@zs8so.cz
Open 7 days INFO
Our Young Pre classroom is for ages. This age group is working
BELL SCHEDULE

Copyright © 2024 DriveSpace. All Rights Reserved & Design DriveSpace.