Pravidla screeningového testování ve školách

image_print

Dne 18. listopadu 2021 schválila Vláda ČR s účinností od 22. 11. 2021 mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, ze kterého vyplývá:

 • testování probíhá samoodběrem, u kterého není nutná asistence zdravotnického personálu,
 • preventivní testování bude pokračovat i po 29. listopadu (další proběhne 6. prosince a každé následující pondělí bez konkrétního data konce testování),
 • testování nepodstupují žáci, kteří doloží, že jsou očkováni (14 dní po plně dokončeném očkování), nebo doloží, že prodělali COVID-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu), nebo doloží negativní výsledek testu z odběrového místa (PCR ne starší 72 hodin, antigenní ne starší 24 hodin),
 • žákům s pozitivním výsledkem je zakázána osobní přítomnost ve škole,
 • žák, který není přítomen první hodinu, si provede test ihned po příchodu do školy.

Pokud se žák testování nepodrobí, účastní se výuky za nastavených speciálních podmínek:

 • rouška je povinna ve všech prostorách,
 • nesmí cvičit ve vnitřních prostorách, nesmí použít sprchy, nesmí zpívat
 • při konzumaci potravin musí sedět u stolu nebo lavice.

Samotný průběh testování

 1. Před testováním si každý vydezinfikuje ruce.
 2. Všichni mají ochranu úst a nosu (s výjimkou samotného testu – po testování si opět nasadí roušku).
 3. Na výsledek se čeká pod dohledem vyučujícího 15 minut.
 4. Pokud je výsledek testu neprůkazný, test se opakuje.
 5. Pokud je výsledek testu pozitivní, žák odchází do izolace, jsou informováni zákonní zástupci.
 6. U pozitivně testovaných je povinná konfirmace PCR testem (žák obdrží potvrzení o pozitivním AG testu), zákonní zástupci kontaktují lékaře.
 7. Následné kroky vyhodnocuje Krajská hygienická stanice.

Obecná pravidla

1. Pokud je v důsledku mimořádných opatření nebo z důvodu karantény znemožněna osobní přítomnost více než poloviny třídy, přechází žáci do režimu distanční výuky. V ostatních případech škola nemá povinnost poskytovat vzdělání distančním způsobem.

2. Odmítne-li žák testování nebo nošení ochranného prostředku (a nevztahuje se na něj výjimka z této povinnosti), nemůže škola umožnit žákovi přítomnost na prezenční výuce, jeho absence není automaticky omluvena.

3. Škola bez zbytečného odkladu zasílá výsledky KHS – jmenný seznam žáků, kteří měli pozitivní výsledek testu.

4. K údaji o výsledku testu mají přístup jen pověření pracovníci.

5. Zpracování osobních údajů, které je prováděno v souvislosti s testováním, je prováděno na základě zákona o veřejném zdraví (čl. 6 odst. 1 písm. C) GDPR) a nepodléhá souhlasu se zpracováním.

Diskuze je uzavřena.
Školní rok
Nejnovější aktuality
Kontakty školy
 • Základní škola Sokolov, Křižíkova 1916, 356 01 Sokolov
 • +420 352 626 955
 • info@zs8so.cz
Open 7 days INFO
Our Young Pre classroom is for ages. This age group is working
BELL SCHEDULE

Copyright © 2024 DriveSpace. All Rights Reserved & Design DriveSpace.