Provoz školy

image_print

Zahájení školního 2021/2022 s ohledem na mimořádná opatření vlády

Testování žáků antigenními testy 

 • 2. – 9. ročník: 1. září, 6. září, 9. září 2021 vždy první vyučovací hodinu, v případě absence po příchodu do školy 
 • 1. ročník a přípravná třída: 2. září, 6. září, 9. září vždy první vyučovací hodinu, v případě absence po příchodu do školy 
 • v případě potvrzení pozitivity žáka bude žák izolován a zákonný zástupce si neprodleně své dítě ve škole vyzvedne. V takovém případě zákonný zástupce telefonicky kontaktuje pediatra, který rozhodne o dalším postupu. Zákonný zástupce je povinen pozitivitu následného PCR testu svého dítěte škole nahlásit! 

Výjimku z testování mají žáci: 

 • kteří mají dokončené očkování a uběhlo 14 dní od 2. dávky (je potřeba přinést certifikát)
 • kterým po prodělané nemoci COVID-19 neuběhlo více než 180 dní od 1. pozitivního testu 
 • doloží potvrzení platného negativního testu z odběrového místa (v případě antigenního testu ne starší než 72 hodin a u PCR testu platnost 7 dní) 

Vše je nutno doložit vyučujícímu po příchodu do školy v tištěné podobě! 

Ochrana dýchacích cest 

 • děti a žáci do 15 let mají možnost místo respirátoru nošení chirurgické roušky  
 • při vstupu do budovy školy a ve společných prostorách (o přestávkách, při přesunech, ve školní jídelně, …) 
 • při vyučování u žáků, kteří splnili podmínky nařízení vlády, se ochrana dýchacích cest nepožaduje 

Pokud žák neabsolvuje antigenní testování a nevztahuje se na něj výjimka 

 • má povinnost nosit ochranu úst po celou dobu pobytu ve škole 
 • při konzumaci stravy a nápojů budou nastavena opatření vyučujícími 
 • není mu umožněno zpívat, plavat a cvičit ve vnitřních prostorách 
 • pokud se žák/dítě nezúčastní vyučování, není automaticky omlouván/o, ale řídí se zásadami školního řádu 

Povinnosti 

 • žák dodržuje hygienická opatření stanovená školou 
 • zákaz samoobslužného stravování ve školní jídelně, příbory a pití zajišťuje dohled ve školní jídelně 
 • dobrý zdravotní stav dítěte bez symptomů onemocnění, teploty 
 • škola nemá povinnost zjišťovat u žáků/dětí příznaky infekčního onemocnění
 • příznaky infekčního onemocnění jsou patrné již při příchodu – pokud je žák/dítě v doprovodu zákonného zástupce, nebude žák/dítě do školy vpuštěn/o 
 • příznaky infekčního onemocnění jsou patrné již při příchodu  a žák/dítě není v doprovodu zákonného zástupce – škola žáka/dítě izoluje a kontaktuje zákonného zástupce 
 • pokud jde o příznaky alergické či chronické rýmy, zákonný zástupce doloží neprodleně potvrzení od lékaře o této skutečnosti třídnímu učiteli 
 • pokud se příznaky infekčního onemocnění projeví v průběhu vyučování, bude žák/dítě též izolován/o a bude kontaktován zákonný zástupce 

Žákům 1. až 3. ročníku a dětem z přípravné třídy je při testování povolena přítomnost zákonného zástupce. V těchto případech bude testování probíhat v jiné, oddělené místnosti. Zákonný zástupce, který chce být přítomen u testování svého dítěte, nahlásí tuto skutečnost třídní učitelce. 

Diskuze je uzavřena.
Školní rok
Nejnovější aktuality
Kontakty školy
 • Základní škola Sokolov, Křižíkova 1916, 356 01 Sokolov
 • +420 352 626 955
 • info@zs8so.cz
Open 7 days INFO
Our Young Pre classroom is for ages. This age group is working
BELL SCHEDULE

Copyright © 2024 DriveSpace. All Rights Reserved & Design DriveSpace.