Osmička – škola s rozšířenou výukou polytechniky

image_print

Na naší základní škole v Křižíkově ulici, kterou stále ještě většina Sokolováků nazývá postaru Osmička, se mohou žáci vzdělávat v různých technických oblastech. Polytechnické činnosti, které si zde žáci s pomocí pedagogů pravidelně osahávají a sami zkouší již od přípravné či první třídy, neprobíhají jen v rámci výuky prvouky, chemie, fyziky či pracovních činností, ale také v několika zájmových útvarech.

Jedním z nich je kroužek Hrátky s fyzikou, kde si děti vyrábí různé zajímavé předměty: UV lampičky, svíticí, pohyblivé a jinak kouzelné obrázky, difrakční brýle, levitující předměty, krasohledy nebo různé modely z technických stavebnic včetně elektronických. Součástí je též výuka 3D modelování a práce s 3D tiskárnou.

 To je též jedna z technik, s níž se žáci seznamují i mimo školní budovu. Jsou totiž také opakovaně zapojeni do projektu Inženýr junior na SPŠ Ostrov, kam pravidelně s doprovodem pedagoga dojíždí na zábavná cvičení polytechniky.  Žáci během šesti návštěv absolvují různé kurzy: autotronika, 3D tisk, elektrotechnika, informatika, robotika, strojírenství. Po úspěšném absolvování všech šesti lekcí získají titul Inženýr Junior (příp. Bakalář Junior za absolvovaní alespoň tří lekcí) včetně certifikátu, který posléze můžou přiložit k přihlášce ke studiu na SPŠ Ostrov a získat bonusové body v přijímacím řízení.

 Žáci druhého stupně této základní školy se také pravidelně účastní mezinárodní soutěže Náboj junior. V tomto školním roce v zastoupení dvou družstev. Také účast a ocenění v soutěži Polytechnická liga vypovídají o kvalitě přípravy v této široké vědní oblasti.

Další kroužek polytechniky probíhá ve školních dílnách, kde si žáci též vyrábí různé předměty hlavně ze dřeva a kovů a aplikují poznatky získané v rámci různých povinných i volitelných předmětů. Také výtvarný kroužek Duhová dílna se zaměřuje na výrobu věcí z různých materiálů a je zde třeba uplatnit teoretické i praktické dovednosti z mnoha oblastí.

Na „Osmičce“ se nevzdělávají jen děti, ale též pedagogové ve fyzikálním centru Elixír do škol. Regionální centrum zde funguje od roku 2016 a jeho vedoucím je Mgr. Hana Trhlíková. Setkání pedagogů ZŠ, SŠ i MŠ probíhá jedenkrát měsíčně a trvá vždy tři hodiny. Jde o workshop zaměřený na výrobu učebních pomůcek a fyzikálních zajímavostí s možností zapůjčit si různé učební pomůcky, přístroje, nástroje a publikace k danému oboru. Jsou zde také k dispozici 3D tiskárny.

A to je jen zlomek toho, co se děje na „Osmičce“. Sokolováci si ji pamatují také jako školu velmi kulturně zaměřenou. Legendární akademie, školní jarmarky a poslední zvonění jsou tradičními přehlídkami výsledků celoroční práce pedagogů a dětí, které škola připravuje už dlouhou řadu let a jimiž dokonce inspirovala i ostatní. Na „Osmičku“ zkrátka má smysl chodit, protože to tam žije.

Další

Diskuze je uzavřena.
Školní rok
Nejnovější aktuality
Kontakty školy
  • Základní škola Sokolov, Křižíkova 1916, 356 01 Sokolov
  • +420 352 626 955
  • info@zs8so.cz
Open 7 days INFO
Our Young Pre classroom is for ages. This age group is working
BELL SCHEDULE

Copyright © 2024 DriveSpace. All Rights Reserved & Design DriveSpace.